20 december 2022

Wat verandert er in 2023 bij het afsluiten van een hypotheek?

De belangrijkste punten op een rijtje.

In het nieuwe jaar veranderen er nogal wat zaken rondom het afsluiten van een hypotheek. Hieronder lees je alvast de belangrijkste punten:

 • Bij het bepalen van het financieringslastpercentage mag het inkomen van de minstverdienende partner voor 100% worden meegenomen. Dit was 90%.
 • Bij een alleenstaande mag het financieringslastpercentage met maximaal 3%-punt worden verhoogd. Dit mag als het toetsinkomen hoger is dan € 22.500,-, maar lager is dan € 31.000,-. € 22.500,- was € 21.500,-.
 • De financieringslastpercentages zijn in 2023 gedaald door de hoge inflatie in 2022.
 • De actuele maandlast van de studielening wordt bepalend voor de maximale leencapaciteit. Dit is dan niet meer een percentage van de oorspronkelijke studielening, waar mogelijke grote aflossingen van afgehaald mogen worden.
 • Jubelton voor 2023 schenken. Tot op heden konden personen tussen de 18 en 40 jaar een belastingvrije schenking van ruim een ton ontvangen. Deze zogenoemde jubelton mag worden gebruikt voor de aankoop, het onderhoud en/of de schuldaflossing van een woning. Vanaf 2023 verlaagt het kabinet deze belastingvrije schenking van € 106.671 naar € 28.947.
 • NHG.​ Per 1 januari 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar €405.000. In 2022 was de grens €355.000. De verhoging is in lijn met de hogere huizenprijzen en zorgt ervoor dat meer huizenkopers een hypotheek kunnen afsluiten met NHG. Naast een lagere hypotheekrente biedt een hypotheek met NHG extra zekerheid en kun je daardoor vertrouwen op een vangnet. De bijkomende kosten worden bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€405.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV: 100% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV. dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:
  - Voor leningen zonder EBV is de NHG kostengrens €405.000
  - Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens €429.300


  In 2023 mag je dus maximaal €24.300 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding-, vloerinstallatie, HR++ beglazing, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op https://bit.ly/3Cy26iS